Az Európai Bizottság megnevezte a kapuőröket

Europai Unio

Az Európai Bizottság (EB) mai döntésével első alkalommal minősített a digitális piacokról szóló jogszabály értelmében kapuőrré hat szolgáltatót. Ezek az Alphabet, az Amazon, az Apple, a ByteDance, a Meta és a Microsoft.

A minősítés összesen a kapuőrök 22 alapvető platformszolgáltatását érinti. A hat kapuőrnek hat hónap alatt biztosítania kell a digitális piacokról szóló jogszabály szerinti kötelezettségeknek való teljes körű megfelelést a minősítés tárgyát képező valamennyi alapvető platformszolgáltatása tekintetében. A digitális piacokról szóló jogszabály értelmében az EB „kapuőrnek” minősítheti a digitális platformokat, ha azok fontos kapuként szolgálnak a vállalkozások és a fogyasztók között az alapvető platformszolgáltatások tekintetében. A minősítésről szóló mai döntést az EB 45 napos felülvizsgálati eljárást követően hozta meg, miután az Alphabet, az Amazon, az Apple, a ByteDance, a Meta, a Microsoft és a Samsung potenciális kapuőri státuszra vonatkozó bejelentést tett. Az EB konkrétan a következő alapvető platformszolgáltatásokat illetően vezette be a kapuőri minősítést:

Kapuőrök

Ezzel párhuzamosan a Bizottság négy piaci vizsgálatot indított a Microsoft és az Apple bejelentéseinek további értékelésére, mivel úgy ítélte meg, hogy a küszöbértékek teljesítése ellenére egyes alapvető platformszolgáltatásaik nem minősülnek kapunak:

  • Microsoft: Bing, Edge és Microsoft Advertising
  • Apple: iMessage

A digitális piacokról szóló jogszabály értelmében az említett vizsgálatok annak megállapítására irányulnak, hogy a vállalatok által benyújtott ellenérvek kellően megalapozottak és igazolják a minősítés mellőzését a szóban forgó szolgáltatások esetében. A vizsgálatot legkésőbb öt hónapon belül be kell fejezni.

Emellett az EB piaci vizsgálatot indított, amely tovább mérlegeli, hogy az Apple iPadOS-t kapuőrnek kell-e minősíteni, bár nem éri el a küszöbértékeket. A digitális piacokról szóló jogszabály szerint a vizsgálatot legkésőbb 12 hónapon belül be kell fejezni.

Az EB továbbá arra a következtetésre jutott, hogy bár a Gmail, az Outlook.com és a Samsung Internet Browser elérik a kapuőrré való minősítéshez a digitális piacokról szóló jogszabály szerint szükséges küszöbértékeket, az Alphabet, a Microsoft és a Samsung kellően megalapozott érveket nyújtott be arra vonatkozóan, hogy ezek a szolgáltatások nem minősülnek kapunak az adott alapvető platformszolgáltatások tekintetében. Az EB ezért úgy határozott, hogy nem minősíti alapvető platformszolgáltatásnak a Gmailt, az Outlook.comot és a Samsung Internet Browsert. Ebből következően a Samsung egyetlen alapvető platformszolgáltatás tekintetében sem minősül kapuőrnek.

A kapuőrnek minősített szolgáltatókra vonatkozó következő lépések

A kapuőröknek a minősítésüket követően hat hónap áll a rendelkezésükre, hogy biztosítsák a digitális piacokról szóló jogszabály szerinti előírásokat és tilalmakat tartalmazó teljes listának való megfelelést, és ezáltal több választási lehetőséget és nagyobb szabadságot biztosítsanak a kapuőrök szolgáltatásainak végfelhasználói és üzleti felhasználói számára. Bizonyos kötelezettségek alkalmazása azonban már a minősítéssel egyidejűleg kezdetét veszi, mint például a bármely tervezett összefonódással kapcsolatosan az EB tájékoztatására vonatkozó kötelezettség. A tényleges megfelelés biztosítása és bizonyítása a minősítéssel rendelkező vállalatok feladata. E célból hat hónapon belül részletes megfelelési jelentést kell benyújtaniuk, amelyben kifejtik, hogy miként teljesítik a digitális piacokról szóló jogszabályban foglalt valamennyi kötelezettségüket.

Az EB nyomon fogja követni az említett kötelezettségek hatékony végrehajtását és betartását. Amennyiben egy kapuőr nem tesz eleget a digitális piacokról szóló jogszabályban előírt kötelezettségeknek, az EB a vállalat teljes világméretű forgalmának legfeljebb tíz százalékát kitevő bírságot szabhat ki, amely ismételt jogsértés esetén akár húsz százalékra is emelkedhet. Rendszeres jogsértések esetén az EB felhatalmazással bír arra is, hogy további korrekciós intézkedéseket fogadjon el, például kötelezze a kapuőrt valamely üzleti tevékenysége vagy annak egy részének értékesítésére, vagy megtiltsa a kapuőr számára, hogy a rendszeres meg nem feleléshez kapcsolódó további szolgáltatásokat vegyen igénybe.

A jövőben a digitális piacokról szóló jogszabály alapján további vállalatok is tehetnek bejelentést az EB-nek a releváns küszöbértékekre vonatkozó önértékelésük alapján. Ezzel összefüggésben az EB konstruktív megbeszéléseket folytat valamennyi érintett vállalattal.

kapuőrök

 

Háttér-információk

A digitális piacokról szóló jogszabály célja egyfelől annak megelőzése, hogy a kapuőrök tisztességtelen feltételeket írjanak elő a vállalkozások és a végfelhasználók számára, másfelől a fontos digitális szolgáltatások nyitottságának biztosítása. Az EB a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló javaslatával együtt 2020 decemberében előterjesztette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló javaslatát is, a digitális kapuőrként eljáró online platformok bizonyos magatartásai által az uniós egységes piacra gyakorolt negatív következmények kezelése céljából.

A 2022 novembere óta hatályos és 2023 májusa óta alkalmazott, digitális piacokról szóló jogszabály célja, hogy versengő és tisztességes piacokat biztosítson a digitális ágazat vonatkozásában. Szabályozza a kapuőröket, vagyis a nagy online platformokat, amelyek fontos kapuként szolgálnak az üzleti felhasználók és a fogyasztók között, és amelyek pozíciója lehetővé teszi számukra, hogy szűk keresztmetszetet teremtsenek a digitális gazdaságban.

Tíz alapvető platformszolgáltatás

A digitális piacokról szóló jogszabályban felsorolt tíz alapvető platformszolgáltatás közül legalább egyet nyújtó vállalatokról vélelmezhető, hogy kapuőrök lehetnek, ha megfelelnek az alább felsorolt kritériumoknak. Ezen alapvető platformszolgáltatások a következők: online közvetítő szolgáltatások, például alkalmazás-áruházak, online keresőprogramok, közösségi hálózati szolgáltatások, egyes üzenetküldő szolgáltatások, videomegosztóplatform-szolgáltatások, virtuális asszisztensek, webböngészők, felhőszolgáltatások, operációs rendszerek, online piacterek és hirdetési szolgáltatások. Egy vállalat több alapvető platformszolgáltatás tekintetében is minősülhet kapuőrnek.

Három fő mennyiségi kritérium alapján vélelmezhető, hogy egy vállalat a digitális piacokról szóló jogszabályban meghatározottak szerint kapuőr lehet:

  • ha a vállalat elér egy bizonyos éves forgalmat az Európai Gazdasági Térségben, és legalább három uniós tagállamban nyújt alapvető platformszolgáltatást;
  • ha a vállalat havonta több mint 45 millió, az Unió területén letelepedett vagy ott tartózkodó aktív végfelhasználónak és évente több mint tízezer aktív, az Unió területén letelepedett üzleti felhasználónak nyújt alapvető platformszolgáltatást; valamint,
  • ha a vállalat az elmúlt három évben megfelelt a második feltételnek.

A digitális piacokról szóló jogszabály egy sor konkrét kötelezettséget határoz meg, amelyeket a kapuőröknek teljesíteniük kell, például bizonyos, az előírások és tiltások listáján szereplő tiltott magatartásokat nem tanúsíthatnak.

  • A digitális piacokról szóló jogszabály arra is felhatalmazza az EB-t, hogy piaci vizsgálatokat végezzen a következő célokból:
  • bizonyos vállalatok kapuőrnek történő minősítése minőségi okokból;
  • a kapuőrök kötelezettségeinek szükség esetén történő aktualizálása;
  • korrekciós intézkedéseket kialakítása a digitális piacokról szóló jogszabály szabályainak rendszeres megsértése elleni küzdelem érdekében.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Next Post

Bejelentették a HONOR Pad X9 tabletet

csü szept 7 , 2023
A Honor bejelentette Honor Pad X9 tabletjét. A készülék 11,5”-os Honor FullView kijelzővel, hat hangszóróból álló, a Honor Histen hangtechnológiát kihasználó, térhatású hangrendszerrel és akár 128GB tárhellyel érkezik. A technológia emberközpontú A Honor Pad X9 11,5”-os Honor FullView kijelzője 2000×1200 pixel felbontást, 1,07 milliárd színt és az sRGB színtartomány 100%-át […]
Honor Pad X9

És még ez is...