Itt az egyszerűbb fúziók ideje

tapsxA Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ügyintézési határidejét is érinti a 2016. január 1-én hatályba lépő, közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítás. Az új rendelkezés szerint nyolc napon belül kell döntést hozni a két hónapnál rövidebb ügyintézési határidővel elbírálandó ügyekben (az úgynevezett sommás eljárásokban), így a versenytörvény alapján alkalmazott, egyszerűsített fúziós eljárásokban is. A GVH egyszerűsített eljárásban dönt egy fúzió engedélyezéséről, ha a tranzakció nyilvánvalóan nem jár a verseny jelentős mértékű csökkenésével az érintett piacon. Az ilyen eljárások elintézésének határideje 2014. július 1-jétől már harminc napra csökkent (a korábban érvényes negyvenöt napról) a versenytörvény módosításával. A GVH az ilyen eljárásokban többnyire már tavaly is a jelenlegi törvényi kereteknél rövidebb idő alatt hozta meg döntéseit.

A hivatal közleménye hangsúlyozza, hogy a nyolc napon belüli döntéshozatalra csak akkor van lehetőség, ha az ügyfelek a fúziós kérelmet hiánytalanul nyújtják be, így ezen eljárástípus igénybevételének lehetősége jelentős részben rajtuk múlik. A kérelmezők által benyújtott adatok teljessége és megbízhatósága, a kérelem benyújtására szolgáló űrlap hiánytalan kitöltése így érdemben befolyásolja az ügyintézési időt.