HTML (HyperText Markup Language – hiperszöveges jelölőnyelv) — internetes oldalak szerkesztéséhez használt programnyelvezet. A HTML egy leíró nyelv, amelyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki, és mára már internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Web Consortium) támogatásával. Az aktuális változata az 5, ami az SGML általános jelölőnyelv egy konkrét alkalmazása (azaz […]