Változások lesznek a 4iG vezetésében

4iGA 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2020 november 25.-én rendkívüli közgyűlést tartanak. A második napirendi pont szerint Simon Zoltán és Zibriczki Béla igazgatósági tagok az igazgatósági tagi tisztségükről a rendkívüli közgyűlés napjával lemondanak, az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek Simon és Zibriczki lemondásának a tudomásulvételét, valamint javasolja a közgyűlésnek, hogy tárgyalja meg a távozók 2020-ban végzett munkáját, és határozzon a számukra megadható felmentvény tárgyában. A lemondottak helyére Blénessy Lászlót és Fekete Péter Krisztiánt javasolja az igazgatóság. Mindezen túl Tomcsányi Gábor, Tima János és Ódorné Angyal Zsuzsanna felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok a tisztségükről a rendkívüli közgyűlés napjával, azaz 2020 november 25.-én lemondanak, az igazgatóság pedig a lemondás elfogadását fogja javasolni. A társaság új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak Simon Zoltánt, Büdyné dr. Rózsa Ildikót javasolja.

A korábbi vezetőség
Jászai Gellért, elnök-vezérigazgató
Linczényi Aladin Ádám, általános vezérigazgató-helyettes
Fekete Péter, stratégiai és vállalatirányítási vezérigazgató-helyettes
Farkas Péter, műszaki vezérigazgató-helyettes
Radó Gábor, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes
Thurzó Csaba, gazdasági vezérigazgató-helyettes
Gothárdi Ibolya, HR igazgató
Elkán Péter, kommunikációs és marketing igazgató
Friss László, igazgató kiemelt projektek
Szilika Zsolt biztonsági igazgató

Igazgatóság
Jászai Gellért, az igazgatóság elnöke
Tóth Béla Zsolt, igazgatósági tag
Linczényi Aladin Ádám, igazgatósági tag
Zibriczki Béla, igazgatósági tag
Simon Zoltán, igazgatósági tag

Felügyelő Bizottság
Ódorné Angyal Zsuzsanna – FB Bizottság tagja
Tima János – FB Bizottság tagja
Tomcsányi Gábor – FB Bizottság tagja
Kunosi András – FB Bizottság tagja

Audit Bizottság
Ódorné Angyal Zsuzsanna – Audit Bizottság tagja
Simon Zoltán – Audit Bizottság tagja
Tima János – Audit Bizottság tagja
(Forrás: 4iG honlapja)

A felmentvény
A legfőbb szerv (taggyűlés, közgyűlés) által adott felmentvény olyan nyilatkozat, amely a vezető tisztségviselő tevékenységének megfelelőségét állapítja meg. Ha a vezető a legfőbb szervtől felmentvényt kapott, a társaság a vezető tisztségviselő ellen csak akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Azaz a felmentvény kiadása lényegében mentesíti az ügyvezetőt a társasággal szembeni kártérítési felelőssége alól, amennyiben e nyilatkozat valós és teljes információkon alapul. Az ügyvezetőnek adott felmentvény kizárólag a társaság és a vezető közötti kártérítési felelősségre van hatással. Nem jelenthet mentesülést viszont a vezető tisztségviselőnek a társaságon kívüli harmadik személy felé fennálló kártérítési felelőssége alól. A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért főszabály szerint a társaság felel. Az ügyvezető akkor felel a társasággal egyetemlegesen a harmadik személynek okozott kárért, ha a kárt az ügyvezető szándékosan okozta. Viszont a gondatlanság következtében előállt kárért az ügyvezető a külső személy irányában közvetlenül nem vonható felelősségre.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Next Post

Mácz szerint Magyarország az 5G korszak nyertesei között lehet

ked nov 10 , 2020
Magyarország kedvező pozícióját emelte ki az 5G terén Gál András Levente, a Digitális Jólét Program (DJP) szakmai vezetője az 5G Koalíció által szervezett konferencián. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter rámutatott: az 5G technológia életünk számos területére kihat, a közlekedéstől az agráriumon át a logisztikáig. Azok az országok, amelyek nem […]
Gál András Levente