Az oximoron (a görög ὀξύς oxusz „figyelmes, elmés” és μωρός mórosz „tompa, buta, ostoba” szavakból) retorikai-stilisztikai gondolatalakzat, amely egymást kizáró, egymásnak ellentmondó fogalmakat foglal szoros gondolati egységbe. Példák: objektív vélemény, városi terepjáró, élő halott, rettentő jó, békehaderő, virtuális valóság… The oxymoron (from the Greek ὀξύς oxusz „attentive, witty” and μωρός mórosz „dull, stupid, […]