A szolgáltatásmegtagadással járó támadás (denial-of-service – DoS), más néven túlterheléses támadás, illetve az elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás (distributed denial-of-service, DDoS) informatikai szolgáltatás teljes vagy részleges megbénítása, helyes működési módjától való eltérítése. A szolgáltatásmegtagadású támadás egy meghatározott rendszer ismert gyengeségeit, vagy valamilyen speciális protokoll tulajdonságait (gyengéit) támadja meg. Célja, hogy a felhasználók […]