Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Keresés

NJSZT logóNeumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a digitális írástudás terjesztésének elkötelezett híve, az országban sok területi szervezettel is rendelkezik. A nagy múltú közhasznú, nonprofit tudományos egyesület küldetése: „Megőrizni a múlt értékeit, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövőt.”

Az NJSZT az egyik legnagyobb múltra visszatekintő hazai informatikai szervezet, 1968-as megalapítása óta kiemelkedő szerepet vállal a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Tevékenységei között kiemelt az informatikai tehetséggondozás, amelynek jegyében évtizedek óta főszervezője a Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási, a Nemes Tihamér Országos Alkalmazói, és az Országos Grafikus Programozási Versenynek, illetve felkészítője a diákolimpiákra utazó csapatoknak (IOI, CEOI, EGOI, eJOI). A társaság célja, hogy a digitális világ GPS-eként segítse a tájékozódást az információs társadalom világában.

A társaság alapvető adatai és célkitűzései

 • Taglétszám: 2300 egyéni tag; száz jogi tag

A társaság célja

A társaság célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken:

 • Az informatika alkalmazását, fejlesztését, az eredmények elterjesztését
 • A szakma presztízsének, színvonalának és etikájának megőrzését, illetve emelését
 • Az informatikával hivatásszerűen foglalkozók, illetve az informatikai eszközöket és módszereket más szakterületen alkalmazók véleményének és szakmai érdekeinek érvényre jutását
 • A széles körű részvételt a nemzetközi szakmai közéletben
 • Az informatikai szakemberek tájékoztatását és tapasztalatcseréjét
 • Az informatikai kultúra terjesztését, az informatikai oktatást

A társaság XXI. századi pozicionálása

CÉL: Az NJSZT aktuális meghatározása szakmai és kommunikációs szempontból

Feladat: hangsúlyozni azt a valós képet, mely szerint az NJSZT

 • az infokommunikációs szakma aktuális kérdéseinek professzionális hazai és nemzetközi képviselője, országos programokat véleményez, esetenként kezdeményez, az informatika tudományának és alkalmazásainak meghatározó hazai szakmai szervezete,
 • támogatja az informatika kutatási és fejlesztési tevékenységeit, ezek népszerűsítését és elismertetését,
 • ápolja a szakterület nemzetközi kapcsolatait, előmozdítja azok szélesítését,
 • az információs társadalom előnyeinek elkötelezett közvetítője a civil szféra számára,
 • a digitális esélyegyenlőség keretében országos – százezreket érintő – képzési, oktatási programok évtizedes tapasztalatokkal rendelkező kezdeményezője, irányítója,
 • a digitális esélyegyenlőség érdekében élen jár az EGÉSZ-ség (életmód, népegészségügy, prevenció, egészségügy, utógondozás, stb.) infokommunikációs támogatási lehetőségeinek kidolgozásában,
 • az informatikai tehetséggondozás elkötelezett támogatója és aktív szervezője (versenyek, ösztöndíjak, nemzetközi versenyekre való felkészítés),
 • a hátrányos helyzetűek támogatója (együttműködés a gyermekszegénység programmal, daganatos gyerekek támogatása, halmozottan hátrányos helyzetűek életminőségét javító fejlesztések szakmai, illetve közvetlen anyagi támogatása),
 • a múlt értékeinek megőrzője (Informatika Történeti Gyűjtemény létrehozása és működtetése),
 • rendszeres és eseti, hazai és nemzetközi szakmai rendezvények szervezője,
 • gazdaságilag stabil, civil szakmai szervezet,
 • közhasznú, tehát működése mindenki számára átlátható.

A társaság tevékenységi köre

A társaság, célkitűzéseink megvalósítása érdekében, közhasznú szervezetként szolgáltatásokat nyújt, illetve vállalkozásoknak ad keretet, ezeken belül:

 • Szakmai közéleti munkára ad lehetőséget
 • Kutatási, fejlesztési, oktatási és továbbképzési programokat véleményez, és részt vállal kidolgozásukban
 • Állami szervek, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek felkérésére, megbízására vagy tagjainak kezdeményezésére állást foglal fontos szakmai és az informatikával kapcsolatos társadalmi kérdésekben, koncepciókat, tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki nyilvántartott egyesületi szakértők közreműködésével
 • Előadásokat, ankétokat, konferenciákat, kongresszusokat, szemináriumokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, tanfolyamokat rendez; szakmai tanácsadást, bel- és külföldi szakmai tanulmányutakat szervez
 • Pályázatokat hirdet, díjakat alapít és adományoz, célfeladatok elvégzését jutalmakkal ismeri el; törekszik arra, hogy a diákokat és a fiatal szakembereket bevonja a szakmai közéletbe
 • Tevékenységi területén kapcsolatokat tart fenn különféle bel- és külföldi szervezetekkel, tagként képviseli Magyarországot hazai, illetve nemzetközi tudományos szervezetekben
 • Terjeszti az informatikai írástudást, az ECDL hazai irányítását végzi

A társaság testületei

 • A társaság Elnöksége az elnökből, öt alelnökből, az előző elnökből és az ügyvezető igazgatóból áll. A társaság működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi
 • A társaság legfelsőbb fóruma az évente összehívott közgyűlés
 • A társaság ügyeit az ügyvezető igazgató vezetése alatt álló titkárság intézi
 • Az Elnökség munkáját az állandó bizottságok és a szakmai közösségek segítik
 • A társaságnak 15 regionális szervezete van, és további öt tevékenykedik egyes nagyvárosokban
 • A legfrissebb tapasztalatok és eredmények különböző szakmai rendezvényeken válnak közkinccsé
 • Sajátos szoftver- és hardverrendszerek alkalmazásának kérdéseiről a megfelelő szakmai rendezvényeken esik szó speciális felhasználói csoportok (User Groups) rendezvényeinek keretében
 • Cím: H-1054 Budapest, Báthori u. 16.
 • Telefon: (+36-1) 472 2730
 • E-mail: [email protected]
 • Adószám: 19815888-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-02-0000418
 • Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám: B/2020/001237
 • Bankszámlaszám: 11705008-22537124-00000000

 

Tags:

Next Post

Oracle

vas nov 26 , 2023
Keresés Search ShareTweetPinShareAz Oracle a világ legnagyobb üzleti szoftvermegoldásokat kínáló cége, melyet 1977-ben alapítottak Kaliforniában. A társaság integrált alkalmazáscsomagokat és biztonságos, autonóm infrastruktúrát kínál az Oracle Cloudban. A cég vezetője az alapító atya, Larry Ellison. 1977-ben Ellison, Bob Miner és Ed Oates megalapították a társaság elődjét, a Software Development Laboratories […]
Oracle