Lám István

Lám István 1988-ban született Budapesten. A Tresorit alapítójának és a termék kriptográfiai és titkosítási technológiája egyik kita lálójának, a Tresorit ügyvezető igazgatójának „sikertörténete” akkor kezdődött, amikor mindössze 12 évesen megkapta az első kriptográfiai könyvét. Ez felkeltette ér deklődését a digitális adatvédelem iránt. Tíz évvel később már két diáktársával céget alapított az interneten hozzáférhető információk illetéktelen eltulajdonításának megakadályozására.

Lám a Tresorit alapítása előtt diákként a BME CrySys Laborban és a svájci Ecole Polytechnique Federale De Lausanne egyetemeken volt kutató, illetve a BME-n a mérnök informatikus Msc fokozatú diploma megszerzése mellett tanított is. Az egyetemi évek alatt a Future Invest and Business Kft. tanácsadójaként, majd a Future Office Network ügyvezetőjeként is dolgozott. Önállóan, majd később a Tresorittal is több versenyen vettek részt. Egyéni munkáját az ifjúsági Bolyai matematikai díjjal, a fiatal innovátoroknak átadott díjjal és több alkalommal Köztársasági Ösztöndíjjal is elismerték.

A Tresorit elnyerte a 2013-as Startup Innovációs Díjat, a Pro-Progressio Innovációs Díjat és az Eurocloud Díjat, melyekre hazai vonatkozásuk miatt különösen büszkék.