Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium

Keresés

Konzorciumvezető:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Konzorciumi tag:
IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tématerület:
biztonságos társadalom és környezet

Rövid leírás:

A napjainkban zajló információs forradalom meghatározó eleme, hogy az egyes technológiák fejlesztése – különös tekintettel az új generációs mobiltechnológiák (5G, 6G), a mesterséges intelligencia, a kvantum számítástechnika – egyre fokozódó egymásra hatása (szimbiotikus továbbfejlődése) elérhető közelségbe hozták a technológiai szingularitás megvalósulását.

Annak érdekében, hogy a legújabb fejlesztések eredményei (5G, MI, IoT stb.) maximálisan kifejthessék hatásukat – érvényre juttatva az új technológiák számos előnyét, gazdasági és társadalmi jelentőségét – szükséges dinamikusan készülnünk a kapcsolódó új és újabb biztonsági kihívásokra.

Magyarország szuverenitásának megőrzése, az állami szervek és kritikus infrastruktúrák, közérdekű üzemek zavartalan működése, valamint a nemzetbiztonság, illetve a közbiztonság egésze szempontjából meghatározó jelentőségű trend a kibertérből származó fenyegetettségek erősödése. Ezen fenyegetettségek közel valós idejű felismerése, az elhárításukat/semlegesítésüket célzó gyors reagálás, az ehhez szükséges képességek dinamikus fejlesztése nemzetbiztonsági jelentőségű, kialakításuk a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) kiemelt célja.

A fent leírtak alapján a Laboratórium egyik hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti adatvagyon célirányos és tudatos használatának elősegítéséhez és az ehhez szükséges szakmai környezet kialakításához. A belügyi szervek elkötelezettek abban, hogy a kiberbiztonsági, rendészeti, rendvédelmi és e-közigazgatási kutatásokkal, fejlesztésekkel, célirányos hazai MI kutatásokkal, az erőforrások összehangolásával elősegítsék az eredmények hasznosítását.

Főbb kutatási tevékenységek:

  • az alapnyilvántartások és a nemzeti adatvagyon nyilvántartásokhoz kapcsolódó szakrendszerek szemantikai interoperabilitásának kapcsolódása MI technológiákhoz;
  • a közigazgatási szakrendszerek elektronikus (automatikus) együttműködését megteremtő köztesréteg kapcsolódása az adaptív megoldásokhoz;
  • az ügyintézési eljárások formális leírása és gépi reprezentáció;
  • a nemzeti adatvagyon védelméhez szükséges K+F

A Laboratórium másik, kiemelt fókusza az infokommunikáció, az információtechnológia, a kiberbiztonság témájú kutatásokra, az ezzel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére irányul.

Ezen kutatási alprojekt célja az, hogy az újabb és újabb infokommunikációs, információtechnológiai, kiberbiztonsági kutatási-fejlesztési eredmények ismeretében, az NBSZ stratégiájában meghatározott nemzetbiztonsági, kiberbiztonsági fejlesztési célok megvalósulását olyan kutatásokkal segítsék, amelyek a szolgáltatási képességet, hatékonyságot növelik.

Főbb kutatási tevékenységek:

  • 5G vonatkozású kibervédelmi kutatások;
  • a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásának kutatása a kibervédelem területén;
  • kiberképességek fejlesztésének támogatása (észlelés, felderítés, reagálás)1 érdekében;
  • protokollok és titkosítási algoritmusok sebezhetőségének vizsgálata, kvantumkommunikáció

A kiberbiztonság hangsúlyos részét képezi a tudatosítási tevékenység, a megfelelő ellenálló-képesség kialakítása, illetve végső soron a nemzeti kiberszuverenitás erősítése, azaz a jelenlegi kitettségi szint csökkentése. Ezért a Laboratórium célja még az érzékenyítés, az ellenálló-képesség növelése, emiatt hangsúlyos elem az a módszertani kutatói tevékenység, amely a tervezett feladatok között megjelenik.


 

Next Post

Yettel

csü nov 23 , 2023
Keresés Search ShareTweetPinShareA Pannon GSM néven alapított Telenor Magyarország Zrt. 1994. március 27-én Magyarországon elsőként indított kereskedelmi GSM-szolgáltatást. A jelenleg 75 százalékban a cseh PPF Csoport, és 25 százalékban a –korábban a Magyar Állam által birtokolt, majd a Nemzeti Együttműködés Rendszerének egyik stratégiai partneréhez, a 4iG-hez került– Antenna Hungária tulajdonában […]
Telenor