Elektronikus úton is benyújthatók az iratbetekintés és iratmásolat iránti kérelmek Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatalának ügyfélszolgálatain. Emellett emailes időpont egyeztetésre is lehetőséget biztosít a Földhivatal. Az iratmásolat és iratbetekintés iránti kérelmet egy e-mail címre is megküldhetik a Földhivatal ügyfelei. A kérelemben pontosan meg kell jelölni az érintett ingatlan helyrajzi számát, az […]