Ide fordulhatsz, ha panaszod van a szolgáltatódra

NMHHAz elektronikus hírközlési szolgáltatások előfizetői, fogyasztói, az őket ért jogsértések miatt az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), mint hatósághoz fordulhatnak, amely az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok érvényesülését, betartását és az általános szerződési feltételekben foglaltak teljesítését felügyeli. Az NMHH a felhasználók és az előfizetők érdekeinek védelme körében általános hatósági felügyeleti és piacfelügyeleti tevékenység keretében ellenőrzi az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési szolgáltatók általi betartását, és eljár azok megsértése esetén. A hatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő díj összege 3000 forint.

A hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők az őket ért érdeksérelmek (olyan magatartás, amely jogsértésnek nem minősül, de méltányolandó érdek sérelmét okozza vagy okozhatja) miatt a Média- és Hírközlési Biztoshoz fordulhatnak. A biztos eljárása során kizárólag az előfizetők, fogyasztók méltánylást érdemlő érdekei érvényesítésében működik közre, hatósági hatáskörrel nem rendelkezik. A jogszabály által biztosított keretek között kivizsgálja a panaszügyeket, azonban jogsértés bekövetkezése, illetve annak hiánya tárgyában nem határozhat, szankciót nem szabhat ki a szolgáltató terhére. A biztos eljárása viszont díjmentes.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.