El fogsz képedni mennyi rendszert üzemeltet az állam

A kormány módosította a központosított infokommunikációs közszolgáltatások rendeleteit. E szerint a IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatát a rendelet mellékletben meghatározott költségvetési szervek esetében a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét, azok alapvető szakmai-műszaki tartalmát, valamint a szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának időtartamát. A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének, illetve nyújtásának fedezetét a miniszter biztosítja. Mindez nem igazán izgalmas, de a mellékletben felsorolt központi rendszerek száma, és azok szinte az élet minden területét felölelő területei elképesztőek.

A melléklet: az IdomSoft által nyújtott központi szolgáltatások
1. Az önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszer
2. Jogszabályban meghatározott személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG, eSZIG, LIG, cím- és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/)
3. Jogszabályban meghatározott központi címregiszter (KCR)
4. Jogszabályban meghatározott központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz kapcsolódó egyes rendszerek (IDR, ISZL, IDEGEN)
5. Jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat /KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS)
6. Jogszabályban meghatározott közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer (KBKR)
7. Jogszabályban meghatározott elektronikus útdíj rendszer gyorsítótár (e-Útdíj)
8. Jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer (IGFB)
9. Jogszabályban meghatározott közúti közlekedési előéleti pontrendszer (Pontrendszer)
10. Jogszabályban meghatározott elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK)
11. Jogszabályban meghatározott arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer (ÁAAR)
12. Jogszabályban meghatározott egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszer (EVNY)
13. Jogszabályban meghatározott szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (SZNYR, STAT-VIR)
14. Jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (HCR-bűnügyi, ERHAB)
15. Jogszabályban meghatározott központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS)
16. Jogszabályban meghatározott elektronikus ügyfélazonosítást segítő és elektronikus ügyintézést támogató rendszerek (UKAPU), Összerendelési Nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (ÖNY), Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT), Időszakos Értesítési Szolgáltatás (RÉR), Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA), Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer
17. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer – Webes Ügysegéd (WÜ)
18. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector)
19. Jogszabályban meghatározott Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP)
20. Jogszabályban meghatározott nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszer (NEK)
21. Jogügyletek biztonságát szolgáló keretrendszer (JÜB)
22. Jogszabályban meghatározott jármű figyelőztetési rendszer üzemeltetése (Figyelőztetés)
23. Jogszabályban meghatározott központi tanúvédelmi rendszer üzemeltetése (KTR, BÁSTYA)
24. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás alapján kialakított szolgálati lőfegyver-nyilvántartás (Fegyver)
25. Jogszabályban meghatározott Magyar igazolvány rendszer (MIG)
26. Jogszabályban nevesített Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY)
27. Szakrendszeri Kódképző és Kapcsolatkezelő Alkalmazások
28. Általános Közigazgatási Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer
29. Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer
30. A központi okmány keretrendszer mellett kialakított Integrált Napló
31. Vezetői Információs Portál
32. Központi Jogosultságkezelő Rendszer
33. Központi Okmánytár Okmányfeldolgozó és Lekérdező Rendszer (KOTAR)
34. Iratérvényességi Nyilvántartás rendszer
35. Központi Közigazgatási Adatszolgáltató és Adatfogadó Rendszer (KAAR)
36. Központi okmánygyártás (SZIG, Útlevél, VEN, Magyar igazolvány) (MOKA)
37. Okmányügyek Intézését Segítő Mobilalkalmazás rendszer (OkmányApp)
38. Okmányok Képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (Fotoshop)
39. Központi Okmány megszemélyesítő Rendszer (Erkölcsi bizonyítvány, Származásellenőrzési határozatok, Gépjármű törzskönyv)
40. Egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr kártya
41. Integrált Portál alapú lekérdező rendszer (IPL)
42. Központi Certifikáció és tanúsítvány generáló rendszer
43. Elektronikus Kormányiroda (EKI)
44. Központi Időpontfoglaló Alkalmazás
45. Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáló rendszere
46. Központi Közigazgatási Naplórendszer (NLR)
47. A Magyar Nemzeti Public Key Directory
48. Mobil okmányirodai időpontfoglalás
49. Kormányablakok Tudástárát működtető Szerkesztőségi rendszer és Portál
50. Külön jogszabályban meghatározott, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásához kapcsolódó rendszerek (HCR-tagállami)
51. Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer
52. Jogszabályban meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)
53. Központi Médiatár informatikai rendszer
54. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer
55. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)
56. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás
57. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer
58. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer
59. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
60. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika
61. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
62. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
63. Központi Érkeztető Rendszer
64. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer
65. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer
66. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás
67. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
68. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer
69. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer
70. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer
71. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere
72. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer
73. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer
74. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer
75. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer
76. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár
77. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer
78. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás
79. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer
80. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások
81. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer
82. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás
83. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások
84. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
85. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer
86. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere
87. Sportrendészeti nyilvántartás
88. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
89. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer
90. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)
91. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer
92. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer
93. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer
94. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer
95. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer
96. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere
97. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott Munkafolyamat Kezelő Rendszer Kormányablakok számára
98. Elektronikus ügyintézést támogató IKR rendszer
99. Állami Alkalmazás-katalógus
100. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet
101. A Szerencsejáték Felügyelet működését támogató „Fortuna” szakrendszer
102. Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR)”

A mellékletben meg nem jelölt, kötelezően a Kormányzati Adatközpontban működő egyéb központi és szakrendszerek
1. Központi Médiatár informatikai rendszer központi rendszer
2. Okos város központi platformszolgáltatás (rendszer) központi rendszer
3. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
4. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás) szakrendszer
5. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás szakrendszer
6. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
7. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer szakrendszer
8. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
9. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika szakrendszer
10. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
11. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
12. Központi Érkeztető Rendszer szakrendszer
13. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer szakrendszer
14. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer szakrendszer
15. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás szakrendszer
16. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
17. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
18. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer szakrendszer
19. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer szakrendszer
20. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere szakrendszer
21. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer szakrendszer
22. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer szakrendszer
23. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer szakrendszer
24. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer szakrendszer
25. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár szakrendszer
26. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer szakrendszer
27. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás szakrendszer
28. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer szakrendszer
29. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások szakrendszer
30. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer szakrendszer
31. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás szakrendszer
32. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások szakrendszer
33. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
34. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer szakrendszer
35. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere szakrendszer
36. Sportrendészeti nyilvántartás szakrendszer
37. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer szakrendszer
38. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer szakrendszer
39. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer) szakrendszer
40. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer szakrendszer
41. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer szakrendszer
42. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer szakrendszer
43. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer szakrendszer
44. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer szakrendszer
45. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere szakrendszer
46. Állami Alkalmazás-katalógus központi rendszer
47. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet központi rendszer
48. A Szerencsejáték Felügyelet működését támogató „Fortuna” szakrendszer szakrendszer
49. Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR) szakrendszer

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Next Post

A digitalizáció előnyeit még nem sikerült a kockázatkezelésbe átültetni

ked ápr 30 , 2019
Bár számos szervezet már alkalmazza az új technológiákat belső ellenőrzési, kockázatkezelési és megfelelőségi funkciói részeként, az ebből származó előnyöket mégsem sikerült teljes mértékben a digitális átalakulásba történő beruházásokkal kapcsolatos döntések szolgálatába állítani – mutat rá a PwC friss, még ropogós tanulmánya. A felmérés szerint a vállalatoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk […]

Friss, ropogós