Általános szerződési feltételek

A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) az ORG-I Bt. (székhely: 1205 Budapest, Mikszáth u. 31., adószáma: 28114800-1-43, cégjegyzékszáma: Cg.01-06-015739, képviseli: Girnt József) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett által tulajdonolt és szerkesztett [-] minuszos.hu (www.minuszos.hu) hírportálon megjelenő hirdetők (továbbiakban Hirdető) hirdetéseinek feltételeit szabályozza (Kedvezményezett és Hirdető a továbbiakban együttesen Felek).

A Kedvezményezett célja a [-] minuszos.hu blog működtetése, fejlesztése és népszerűsítése. Kedvezményezett célkitűzése, hogy hírportálja olyan multimédiás online tartalomszolgáltatásként működjön,

amelyből a nap bármelyik pontján friss, gyors, pontos és pártatlan híreken keresztül meg lehet tudni, mi történik a informatika a távközlés világában és a társadalomban.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

Budapest, 2014. január 1.